Treasure Trench

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phải mất thời gian để tải. Tiêu diệt với tàu ngầm của bạn cho tất cả các sinh vật nguy hiểm cho bạn biết radar, sau đó bạn có thể đi cho các kho báu và cuối cùng đã đi đến vòng tròn để cấp độ tiếp theo. Di chuyển bằng phím mũi tên và bắn bằng 'không gian'.