Treasure Seas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quản lý tàu ngầm của bạn để tìm kho báu ẩn, bấm phím dài để nhấn chìm, với 'A' nhặt kho báu và 'tôi' mở hàng tồn kho. Nhìn vào tình trạng oxy, áp suất, pin và xem ra cho cá mập.