Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy tìm những ẩn trong một thành phố bị bỏ rơi nói chuyện với những người mà bạn tìm và bắn kẻ thù tấn công bạn trân trọng.