Trash N' Dash

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mordecai và / hoặc Rigby của "Historias Corrientes" phải lấy công viên rác xem rơi vào lỗ đen, được nhấn mạnh bởi dung nham hoặc bất kỳ các mối nguy hiểm thường lệ.