trash attack 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Gemma là trách nhiệm duy trì sạch nhà hát. Barre khách hàng những gì họ ném bằng cách sử dụng 'không gian' ném rác giữ nó khó khăn hơn. Ném tất cả các conpuertas đặt BIN.