Trapped

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang Atrapat @ trong một căn phòng, cố gắng để thoát khỏi sử dụng vật phẩm tìm thấy. Sử dụng chuột để di chuyển các nút chuột trái và thực hiện hành động như đi, nhìn, mở ... Hàng tồn kho Items có nó trên và có một bản đồ.