Transparker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ông làm việc như một cậu bé giao hàng cung cấp các gói mà bạn chỉ ra trong mỗi cấp trước khi thời gian chạy ra ngoài. Lái xe qua thành phố và công viên một cách cẩn thận để tránh làm hỏng chiếc xe đạp.