Transformers Take Down

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Máy biến áp và Decepticons mặt-đối-mặt, đấm tro abollándose dựa và trở thành máy của họ với sự giúp đỡ của các vũ khí mạnh mẽ. Hoang dã Một!.