Transformers Armada

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bảo vệ mỏ Energon, năng lượng mà giữ sống Transformers, máy bay trực thăng tấn công sẽ cố gắng để trích xuất các robot khoáng và kẻ thù. Có một cách cẩn thận để không làm tổn hại chính mình cài đặt của bạn.