Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Bảo vệ mỏ Energon, năng lượng mà giữ sống Transformers, máy bay trực thăng tấn công sẽ cố gắng để trích xuất các robot khoáng và kẻ thù. Có một cách cẩn thận để không làm tổn hại chính mình cài đặt của bạn.