Transcopter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bay với máy vận chuyển này sinh vật màu vàng lạ, thu thập tiền xu và đất nhẹ nhàng.