training targets

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thực hành mục tiêu của bạn bằng cách bắn vào các mục tiêu có ba hình thức cờ bạc; Hướng dẫn, chế độ bình thường và Survival. Để trấn an các phím xung bấm để tải lại đạn và sử dụng 'R'.