Training Night

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dẫn lính của bạn lên lá cờ trắng, tạo ra một con đường với con chuột và di chuyển các nền tảng với các phím mũi tên để đạt được mục tiêu của bạn. Thu thập tất cả các ngôi sao bạn có thể và tránh bom.