Train Rush

Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Trở Chơi Xếp Hình

Trò Chơi Kỹ Năng

Sự miêu tả

Chọn lên hành khách tại nhà ga và đưa họ vào việc chăm sóc xe lửa không phải chịu bất kỳ tai nạn.