trail blazer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng chuột để di chuyển bóng dọc theo con đường mà đi cẩn thận không để rơi vào các lỗ. Để nhảy nhấp chuột trên chuột.