Traffic Frenzy Roma

Đang tải trò chơi...

Trở Chơi Bạn Gái

Trò Chơi Hành Động

Trở Chơi Xếp Hình

Trò Chơi Kỹ Năng

Sự miêu tả

Điều khiển giao thông của thành phố Rome bằng cách thay đổi màu sắc của đèn giao thông để vượt qua hoặc làm chậm những chiếc xe.