Traffic Control

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển giao thông thành phố bằng cách thay đổi màu sắc của đèn giao thông để đi xe khác vượt. Đừng chờ đợi lâu để điều khiển và hãy cẩn thận những ngày mưa.