Traffic Command 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận được rằng sự hỗn loạn giao thông thành phố là không thay đổi màu sắc của đèn giao thông phụ thuộc vào số lượng xe ở đó. Đừng chờ đợi lâu để điều khiển và hãy cẩn thận của tai nạn.