Traffic Comand 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển giao thông ở các khu vực khác nhau của thành phố để tránh tai nạn. Gửi các máy bay trực thăng để loại bỏ ô tô, điều khiển đèn giao thông, đường ray xe lửa.