Tractors Power

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lái xe địa hình máy kéo với nhiều khó khăn né tránh con bò, nâng hộp và đá, gây cản trở cho bạn những cái xẻng.