Toy War Robot Mexico Rex

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng một robot khủng long hình có khả năng đối phó với các robot ấn tượng khác trong chiến tranh. Đặt mỗi mảnh về quyền để cung cấp cho cuộc sống.