Toy Story 3 Hidden Objects

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong "Toy Story" đồ chơi đến với cuộc sống, nhưng không phải tất cả những đối tượng vô tri vô giác may mắn như vậy. Những người khác chỉ đơn giản là vẫn còn đó, các đối tượng không có sự sống. Và những người còn sót lại trong các bức ảnh.