Toxie Radd

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn sợ zombie tốt hơn không chơi ... bạn phải đối mặt với những tù nhân trong nhà tù đã từng là nạn nhân của các thí nghiệm đã trở thành con kỳ lạ.