Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Toxicman giúp làm sạch các bãi biển của vết dầu loang và giải cứu những con cá chết.