Tower Up

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng một tháp trong thành phố, khách sạn, nhà hàng, cửa hàng. Thuê lao động cho các doanh nghiệp phát triển mạnh và xây dựng thêm các nhà máy có thể đi vào trong tòa nhà.