Tower of Hanoi

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức một trong những trò chơi lâu đời nhất trong lịch sử. Nhận đặt một mảnh trên mỗi cây gậy, suy nghĩ về mọi hành động bởi vì nó không phải dễ dàng.