Tower of Blocks

Đang tải trò chơi...
Đặt các mảnh Tetris đúng cách để tạo thành một tháp mạnh càng cao càng tốt. Nếu mảnh cùng màu với nhau có được làm thêm giờ.