Tower Blaster

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng một tháp theo số thứ tự đặt các khối gạch với số lượng thấp trên và dưới mức cao nhất. Hoàn thành tháp của bạn trước khi những người Viking.