Totems Awakening

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ném dừa để các totems mà đang ngủ để đánh thức họ dậy. Bạn có thể vượt qua họ để đồng đội của bạn để đạt được trước khi thời gian chạy ra ngoài.