Totem Destroyer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phá hủy số lượng đá Totem diễn ra trên mỗi màn hình, mặc dù không có thả các bức tượng vàng. Có ba loại của các khối, bóng tối là không thể phá hủy, các claritos có thể phá vỡ và xanh lá cây làm cho bạn trả lại.