Totem Destroyer 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ hai của một trò chơi vui nhộn trong đó nhiệm vụ của bạn vẫn giữ nguyên, phá hủy tất cả các khối mà không có con số rơi xuống từ nền tảng này. Đi cẩn thận chọn cho cân bằng.