Totally Spies Spy Chess

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điệp viên hoàn toàn đậm band mặt con đực, và họ làm theo các quy tắc của cờ vua, mà phải giải thích một cách chính xác nếu họ muốn ngăn chặn chúng.