Totally Spies 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Totally Spies đầy đủ đã bị bắt, để thoát ra khỏi tù sẽ cần phải kết hợp lực lượng và sự khéo léo vượt qua bẫy, kẻ sát nhân sét và brawls chết người khác.