Torre Humana

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận làm một tháp của con người để đạt được các máy bay trực thăng như họ làm ở Catalonia, cố gắng không để bị trặc vì bạn sẽ rơi.