Topito

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Để bắt đầu chơi nhấp vào ký tự Trung Quốc ở bên phải, và bây giờ làm cho dừa để tìm hiểu làm thế nào để đưa các mảnh để đạt các nốt ruồi để hang của mình.