Top Down Soccer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều khiển các chuyến bay của máy bay này để làm pha nguy hiểm đi qua giữa các vòng và thu thập tất cả các ngôi sao. Làm điều đó một cách cẩn thận và không bị bất kỳ tai nạn.