toon shift

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục tiêu của bạn là để lái những con quái vật thông qua các nền tảng để các trung tâm, cho nó lại vị trí của mũi tên. Mỗi loại quái vật nên đến một khối khác nhau.