Too Many Bubbles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thu thập tất cả các bong bóng như bạn có thể cẩn thận để tránh pháo nước và chướng ngại vật mà bạn tìm thấy trong mỗi cấp độ.