Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn làm việc như một huấn luyện viên cá nhân trong một phòng tập thể dục. Bạn phải giúp khách hàng lựa chọn các loại tập thể dục và gặp khó khăn tùy thuộc vào tab được hiển thị khi bạn di chuột qua biểu tượng của loại hình cơ thể của bạn.