Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi như thú y Tom Cat đã có một tai nạn. Chữa lành vết thương, cho thuốc men và làm tất cả mọi thứ cần thiết để chữa lành.