Tom and Jerry Sliding

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Dựng lại những hình ảnh màu và hài hước của Tom và Jerry trượt tác phẩm nổi tiếng qua lại để làm cho mọi thứ phù hợp trước khi nuesos ngạc mắt.