Tom and Jerry Museum Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thăm bảo tàng với Tom và Jerry và cố gắng để ngăn chặn tai nạn thảm khốc trong tương lai việc áp dụng logic và thực hành. Dale mía những suy tư này trước khi quá muộn.