Tom and Jerry Mouse About The House

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đặt sang một bên những mangante và giúp chuột Jerry để vượt qua bất cứ nơi nào Tom ngủ mà không cần thức tỉnh này lên, allanándole cách cách thực tế và khéo léo.