Tom and Jerry Cheese War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Jerry pirra bởi mangar một số pho mát, nhưng Tom sẽ ngăn chặn nó, trừ khi bạn ném cho anh một tay để giảm bớt đường lên điều trị rất ngon.