Tom and Jerry Bowling

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chơi bowling với Tom và Jerry trong phòng khách. Chọn một trong hai hướng và quyền lực của bóng và ném nó với cảm hứng và dây thần kinh.