Toboggan Jump

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận được trên xe trượt với bạn bè và nhảy các đoạn đường nối với tốc độ bên phải để nhảy qua hoops. Giữ GO lực để tốt nghiệp.