TNT Runner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn đang ở trong một hang động đầy chất nổ, né tránh họ để truy cập vào các đầu ra. Đặt con trỏ vào bom để xem phạm vi của nó và nhìn vào bộ đếm thời gian mỗi lần sẽ được nhiều hơn và bạn phải suy nghĩ về di chuyển của bạn.