Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Grabs chạy của mình và ném bánh xe như xa như bạn có thể. Cố gắng cải thiện điểm của bạn như được ghi lại.