Quảng cáo
7.9
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Grabs chạy của mình và ném bánh xe như xa như bạn có thể. Cố gắng cải thiện điểm của bạn như được ghi lại.