Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn thích mặc phong cách hippy bạn sẽ thích trò chơi này, nơi bạn có thể lựa chọn giữa rất nhiều váy hoa. Bạn cũng có áo khoác hoặc thắt lưng hoa để cung cấp cho các liên lạc cuối cùng với việc xem xét.