Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Nếu bạn thích mặc phong cách hippy bạn sẽ thích trò chơi này, nơi bạn có thể lựa chọn giữa rất nhiều váy hoa. Bạn cũng có áo khoác hoặc thắt lưng hoa để cung cấp cho các liên lạc cuối cùng với việc xem xét.