Tino Fruit Stand

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Rikki là trung tâm của những con khỉ tàu; Nhiệm vụ của nó là để lấy số loại trái cây mà chỉ ra, nếu có thể trong cùng một thứ tự và theo sau. Tham quan tới con khỉ với chuột và nhấn chuột trên quả mà bạn muốn di chuyển.