Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Barbie, mà chỉ vào một vụ đánh bom, muốn thực hiện trong một nàng tiên Tinkerbell, mà phải chọn trang phục phù hợp để pha trộn quá. Aconséjala một cách khôn ngoan.