Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Barbie, mà chỉ vào một vụ đánh bom, muốn thực hiện trong một nàng tiên Tinkerbell, mà phải chọn trang phục phù hợp để pha trộn quá. Aconséjala một cách khôn ngoan.